Điểm báo

Điểm báo

Giới thiệu

Cung cấp những thông tin mới nhất về các vấn đề Xã Hội, Kinh Tế, Giáo Dục… trong và ngoài nước

 

Sử dụng dịch vụ

Để đăng ký dịch vụ, soạn tin:

DK DB gửi tới 9212

 

Hủy đăng kí, soạn HUY DB gửi tới 9212

Mức giá 3000đ/Tuần - Miễn phí 1 ngày đầu tiên sử dụng dịch vụ.

đăng ký