Nhạc hình tuần

Nhạc hình tuần

Giới thiệu

Mỗi tuần sẽ gửi đến KH những bản nhạc có hình đặc sắc

 

Sử dụng dịch vụ

Để đăng ký dịch vụ, soạn tin:

DK NHT gửi tới 9212

 

Hủy đăng kí, soạn HUY NHT gửi tới 9212

Mức giá 5000đ/Tuần - Miễn phí 1 ngày đầu tiên sử dụng dịch vụ.

đăng ký